Oleje hartownicze i środki polimerowe 

Wysokowydajne oleje hartownicze 

DURIXOL 4Rozwodniony, intensywny, olej hartowniczy  o wysokiej wydajności i o szerokim zakresie przydatności pod względem utwardzanych  w nim materiałów i przekrojów.
DURIXOL 7Szczególnie intensywny olej hartowniczy  o wysokiej wydajności, przeznaczony do materiałów o dużych przekrojach.
DURIXOL V35Szczególnie intensywny olej hartowniczy  o wysokiej wydajności, przeznaczony do materiałów o małych przekrojach.
DURIXOL W21/ W25Odporny na parowanie olej o wysokiej wydajności ze szczególnie odprężającym, ustalonym działaniem hartowniczym, przeznaczony zarówno do schładzania całych partii detali czułych na wypaczenia narzędzi w otwartych i zamkniętych urządzeniach do obróbki cieplnej, jak i do schładzania narzędzi ze stali stopowych.
DURIXOL W55HSOdporny na parowanie olej o wysokiej wydajności z odprężającym, ustalonym działaniem hartowniczym. Stworzony na sprawdzonej koncepcji oleju DURIXOL W25, jednak o  większym działaniu chłodzącym i większym techniczno-hartowniczym zakresie zastosowania.
DURIXOL W71/ W72Intensywnie schładzający, odporny na parowanie olej hartowniczy o wysokiej wydajności, przeznaczony do schładzania całych partii detali w otwartych i zamkniętych urządzeniach do obróbki cieplnej o szerokim zakresie zastosowania.

Oleje do gorących kąpieli

DURIXOL A650AOlej do gorących kąpieli dla skrajnych temperatur użytkowych (pod ochroną gazu do maksymalnej temperatury ok. 240°C), o łagodnym działaniu schładzającym do hartowania wykrojów z blachy, igieł, pierścieni łożysk toczonych.
DURIXOL HR80Odporny na starzenie olej hartowniczy do gorących kąpieli o łagodnym działaniu schładzającym.
DURIXOL HR88AOlej hartowniczy do gorących kąpieli o intensywnym i szczególnie odprężającym, ustalonym działaniu hartowniczym.  Preferowane zastosowanie: delikatne hartowanie kół zębatych/ części przekładni, pierścieni łożysk toczonych oraz dla innych delikatnych elementów konstrukcyjnych i narzędzi.

Próżniowe oleje hartownicze

DURIXOL H222Rozwodniony, intensywnie działający, próżniowy olej hartowniczy, przede wszystkim do hartowania nawęglonych próżniowo elementów konstrukcyjnych. Wyróżnia się dobrymi właściwościami hartowania beznalotowego i łatwym odgazowywaniem.
DURIXOL H444Próżniowy olej hartowniczy średniej lepkości o szczególnym działaniu odprężającym i nie powodującym wypaczeń, do hartowania narzędzi. Wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami hartowania beznalotowego i łatwym odgazowywaniem.

Syntetyczne i częściowo syntetyczne oleje hartownicze

DURIXOL 4W71HCCzęściowo syntetyczny olej hartowniczy o wysokiej wydajności, na bazie najwyższej jakości olei uzyskiwanych w procesie hydrokrakingu, stosowany przy hartowaniu odprężającym wrażliwych na wypaczanie się elementów konstrukcyjnych.
SYNABOL 2000Średniej lepkości, bardzo odporny na parowanie, syntetyczny olej o dwóch zakresach zastosowania, na bazie syntetycznego, estrowego oleju bazowego, o wysokiej jakości. Olej zastosowany przy temperaturze 60-80°C posiada intensywne działanie schładzające, natomiast użyty w  zamkniętych urządzeniach, przy temperaturze do ok. 150°C np. schładza czułe na wypaczenia części przekładni lub części łożyska wałeczkowego walcowego.
SYNABOL 240Syntetyczny, rozpuszczalny w wodzie olej hartowniczy, o wysokiej wydajności na bazie ustabilizowanego oleju podstawowego typu PAG (poliksyalkilenoglikolowy). Przede wszystkim do zastosowania w utleniających, otwartych kąpielach o wysokich wymaganiach termicznych do pieców szybowych, fluidyzatorów i do urządzeń z zastosowaniem technologii Tenifer.
SYNABOL 310Syntetyczny, rozpuszczalny w wodzie olej hartowniczy, z bardzo wysoką odpornością na parowanie i palność (temperatura zapłonu > 280°C), na bazie ustabilizowanego oleju podstawowego typu PAG (poliksyalkilenoglikolowy), do zastosowania w utleniających, otwartych kąpielach o ekstremalnych wymaganiach termicznych do pieców szybowych, fluidyzatorów i do urządzeń z zastosowaniem technologii Tenifer.
SYNABOL 9000Bardzo rozwodniony i jednocześnie odporny na parowanie, syntetyczny olej hartowniczy, o wysokiej wydajności, na bazie estrowych olejów bazowych o najwyższej jakości. Stosowany do szybkiego i równomiernego schładzania małych części, gęsto załadowanych, w uniwersalnych piecach komorowych lub piecach dzwonowych.

Polimerowe środki schładzające do hartowania powierzchniowego ze  schładzaniem natryskowym

POLYQUENCH 500D-F1
POLYQUENCH 500DS-F1
Polimerowy środek schładzający typu „modyfikowany PAG”  o wyraźnie łagodniejszym działaniu schładzającym w porównaniu do SERVISCOLU 98,  przez to stosowany również do  materiałów szczególnie czułych na pękanie i do geometrii elementów konstrukcyjnych. Zaletą tego środka jest możliwość zastosowanie wyraźnie mniejszej koncentracji  w porównaniu do  powszechnie stosowanych  polimerowych środków schładzających.
POLYQUENCH 500DSK-F1Specjalna wersja środka SERVISCOL 98, spełniająca wysokie wymagania stawiane w stosunku do ochrony antykorozyjnej i do odpieniania.
POLYQUENCH 500DX-F1Specjalna wersja środka POLYQUENCH 500D, nie zawierająca boru.
SERVISCOL 98S-F1
SERVISCOL 98SK-F1
Specjalna wersja środka SERVISCOL 98, spełniająca wysokie wymagania stawiane w stosunku do ochrony antykorozyjnej i do odpieniania.
SERVISOL 98-F1Standardowy, polimerowy środek schładzający typu PAG (poliksyalkilenoglikolowy) do hartowania indukcyjnego i płomieniowego, ze skuteczną ochroną antykorozyjną do urządzeń hartowniczych i  materiałów hartowanych, jak również o wysokiej odporności na mikroorganizmy.

Polimerowe środki schładzające do hartowania zanurzeniowego

POLYQUENCH 500-F1Polimerowy środek schładzający typu „modyfikowany PAG” o wyraźnie łagodniejszym działaniu schładzającym w porównaniu do powszechnie stosowanych polimerowych środków, używany do średniostopowych stali i do stali do ulepszania cieplnego.
POLYQUENCH VP85KB-F1
POLYQUENCH X3000-F1
Polimerowy środek schładzający typu PVP (poliwinylopirolidon) o olejopodobnym działaniu schładzającym. Bezpośrednia alternatywa dla uszlachetniania w oleju – konwencjonalnego lub cieplną obróbką plastyczną – z możliwością  ciągnienia na gorąco przy szczególnie czułych na pękanie materiach lub przy elementach konstrukcyjnych.
POLYQUENCH XL400-F1Podobny w działaniu do oleju polimerowy środek schładzający o szczególnie łagodnym działaniu schładzającym. Przy zastosowaniu stężenia ok. 10%  doprowadza do porównywalnie takich samych wyników opóźniania i hartowania jak oleje hartownicze. Przeznaczony do uszlachetniania –konwencjonalnego lub cieplną obróbką plastyczną – z możliwością ciągnienia na gorąco.
SERVISOL 98-F1Standardowy, polimerowy środek schładzający typu PAG (poliksyalkilenoglikolowy) do hartowania między wodą a olejem, gwarantujący skuteczną ochroną antykorozyjną do urządzeń hartowniczych i  materiałów hartowanych, jak również o wysokiej odporności na mikroorganizmy.

Specjalne środki czyszczące do zastosowania w hartowniach

SERVIDUR 2504Neutralny środek czyszczący do specjalnego mycia przed i po obróbce cieplnej. Szczególnie przeznaczony do czyszczenia przed nawęglaniem, azotowaniem i innymi procesami dyfuzyjnymi i pokryciowymi. Produkty nie pozostawiają na powierzchni obrabianych przedmiotów żadnych pozostałości, które utrudniałyby dyfuzję.
SERVIDUR A119 / SERVIDUR N453 / SERVIDUR A460Zasadowe środki czyszczące do mycia elementów konstrukcyjnych przed i po obróbce cieplnej. Szczególnie przeznaczony do doczyszczenia mocno przylegających zanieczyszczeń przed obróbką cieplną. SERVIDUR SOLV810 nie zawiera węglowodorów halogenowych i aromatycznych. Bardzo dobre wyniki czyszczące, dobra ochrona antykorozyjna, produkt pieni się w niewielkim stopniu.
SERVIDUR D105Zasadowy środek czyszczący do odfosforyzowania i usuwania mocno przylegających pozostałości. Przeznaczony do oczyszczania z pozostałości po środkach ciągarniczych i antykorozyjnych wszelkiego rodzaju, jak również do mycia elementów  konstrukcyjnych obrabianych wiórowo i bezwiórowo.
SERVIDUR K190 / SERVIDUR K710Wydajne,  neutralne środki czyszczące, również do zastosowania w niskich temperaturach. Szczególnie przeznaczony do natryskowych procesów czyszczących przed obróbką cieplną. SERVIDUR K710 może znaleźć zastosowanie szczególnie przy zastosowaniu w wysokich temperaturach.
SERVIDUR N298 / SERVIDUR N310Nie zawierające soli, neutralne środki czyszczące do mycia poszczególnych elementów konstrukcyjnych przed i po obróbce cieplnej, dopasowane do programu hartowniczych środków firmy BURGDORF.  Produkty nie pozostawiają na powierzchni obrabianych detali żadnych pozostałości, które utrudniałyby dyfuzję, posiadają bardzo dobre właściwości czyszczące i spontaniczne działanie demulgujące w połączeniu ze skuteczną ochroną antykorozyjną. Obydwa środki czyszczące gwarantują długą i porównywalną trwałość.
SERVIDUR N695Wydajny, nie zawierający soli, specjalny środek czyszczący do mycia jednostopniowego i wielostopniowego. Przeznaczony do mycia elementów konstrukcyjnych przed azotowaniem i  po obróbce cieplnej. Produkt dopasowane do programu hartowniczych środków firmy BURGDORF.
SERVIDUR SOLV 880Bardzo wydajny środek do czyszczenia na zimno na bazie modyfikowanych alkoholi. Przeznaczony do oczyszczania zanieczyszczeń z olejów, smarów, kurzu jak również klejących się pozostałości. SERVIDUR SOLV 880 może znaleźć zastosowanie przy czyszczeniu elementów przed i po obróbce cieplnej i jest przeznaczony do czyszczenia zanurzeniowego, natryskowego i ultradźwiękowego w zamkniętych urządzeniach. Stosowany przez wielu znanych producentów urządzeń.
SERVIDUR SOLV810Środek czyszczący na bazie izoparafinowych i odaromatyzowanych węglowodorów do czyszczenia zanurzeniowego, natryskowego i ultradźwiękowego w urządzeniach jedno- i wielokomorowych.  Stosowany przez wielu znanych producentów urządzeń.Bezproblemowe odtłuszczanie wszystkich powierzchni elementów (szczególnie powierzchni stali i metali kolorowych) przed i po obróbce cieplnej.

Antykorozyjne środki ochronne

SERVITOL 143/80Całkowicie syntetyczny  koncentrat, nie zawierający oleju mineralnego do  przygotowania wodnego roztworu, który chroni przed rdzą. Zanurzony w nim element hartowany nie sczernieje, lecz zostanie pokryty przezroczystą warstwą ochronną.
SERVITOL 2377Specjalna wersja produktu SERVITOL 3070 do zastosowania w niskich temperaturach.
SERVITOL 2404Nie zawierający baru, bezzapachowy, wypierający wodę płyn z ulepszonymi właściwościami antykorozyjnymi. SERVITOL 2404 pozostawia bardzo cienką, oleistą warstwę.
SERVITOL 3070Koncentrat oleju do czernienia hartowanych elementów po odpuszczeniu. Przez schładzanie części po odpuszczeniu w emulsji SERVITOL 3070 osiągnięta zostanie równomierna czarna barwa i skuteczna ochrona antykorozyjna w magazynie.
SERVITOL 4310Antykorozyjny olej ochronny do składowania przejściowego elementów itp.  po hartowaniu indukcyjnym. SERVITOL 4310 nie zawiera rozpuszczalników, posiada szczególnie wysoką  wydajność i  osiąga postać cienkiej, oleistej warstwy.
SERVITOL 4610Antykorozyjny olej ochronny do  konserwacji długoczasowej i  do transportu z bardzo dobrymi zdolnościami  do pełzania i  znakomitymi właściwościami wypierającymi wodę;  wytwarza szczególnie równomierną, woskowatą warstwę.

Hartownicze środku ochronne do nawęglania gazowego, niskociśnieniowego, proszkowego oraz azotowania i wyżarzania 

Nawęglanie gazowe

CONDURON G55 CONDURON 33Niezawierający rozpuszczalników, hartowniczy środek ochronny do głębokiego nawęglania w gazie, przeznaczony do głębokości nawęglania do max. 5mm przy dwukrotnej aplikacji. Usuwanie pozostałości poprzez piaskowanie.
CONDURON LV/LVENiezawierająca rozpuszczalników, łatwa do przygotowania, hartownicza pasta ochronna do głębokiego nawęglania  w gazie do max. 5mm głębokości warstwy utwardzonej CHD już przy jednorazowej aplikacji.
CONDURSAL 0090 CONDURSAL 4000 CONDURSAL 0119Uniwersalnie stosowany, hartowniczy środek ochronny do nawęglania gazowego, przeznaczony do głębokości nawęglania do max. 1,3mm przy jednorazowej aplikacji. Pozostałości mogą zostać zmyte ciepłą wodą lub wodą z mydłem.
CONDURSAL 0118/0118GWE CONDURON G55HKNiezawierający rozpuszczalników, hartowniczy środek ochronny do głębokiego nawęglania w gazie, przeznaczony do głębokości nawęglania do max. 3mm przy jednorazowej aplikacji. Usuwanie pozostałości poprzez obróbkę strumieniowo-cierną i szczotkowanie.
CONDURSAL 777 CONDURSAL 790Rozcieńczalne z wodą pasty hartownicze do nawęglania gazowego do głębokości warstwy utwardzonej o max. 3,5mm. Pasty można zmyć przy użyciu wody.

Nawęglanie niskociśnieniowe

VACUCOAT 0095Hartowniczy środek ochronny do nawęglania niskociśnieniowego. Usuwanie pozostałości poprzez mycie.
VACUCOAT 200/300Niezawierający rozpuszczalników, hartowniczy środek ochronny do nawęglania nisko. ciśnieniowego, przeznaczony do głębokości nawęglania do ok. 1,7mm wzgl. 3mm.Usuwanie pozostałości poprzez obróbkę strumieniowo-cierną lub mycie.

Nawęglanie proszkowe

CONDURSAL 0118 GWENiezawierający rozpuszczalników, hartowniczy środek ochronny do nawęglania proszkowego/z użyciem granulatu. Usuwanie pozostałości poprzez obróbkę strumieniowo-cierną.

Uszczelnianie/Ścieranie

CONDURON LR20Plastyczna, dająca się łatwo ugniatać, hartownicza masa ochronna do ścierania odwiertów otworów nieprzelotnych i również stosowana jako uszczelnianie skrzyń do nawęglania i wyżarzania.

Azotowanie

CONDURSAL N633/N643Bazujący na wodzie, azotowy środek ochronny do azotowania gazowego i węgloazotowania. Usuwanie pozostałości poprzez szczotkowanie lub obróbkę ścierno-cierną szklanymi kulkami.
CONDURSAL N690Bazująca na wodzie hartownicza pasta ochronna do azotowania jonowego.
CONDURSAL N9/N9WAzotowy środek ochronny do azotowania jonowego. Usuwanie pozostałości poprzez ścieranie lub szczotkowanie.

Wyżarzanie

CONDURSAL Z0095Pasta ochronna przed zgorzeliną do temperatur od min. 650°C do max. 850°C. Pozostałości można usunąć przy użyciu gorącej wody lub wody z mydłem.
CONDURSAL Z1100Lakier ochronny przed zgorzeliną, który można zaaplikować poprzez zanurzenie, natrysk lub malowanie. Zalecany do temperatur wyżarzania od min. 650°C do max. 1100°C. Usuwanie pozostałości poprzez czyszczenie szczotką.
Specjalny rozcieńczalnik do pastDostępny dla wszystkich wymienionych jakości środków ochronnych.
Powrót

O nas

Eurofluid to nowoczesna firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dystrybucji przemysłowych środków smarnych, stosowanych praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu.